Cartograf a samozvaný lingvista a matematik Jakub Marian vytvoril mapu priemerného počtu odpracovaných hodín za týždeň v Európe.

Keďže ide o pracovníkov na čiastočný úväzok, ich počet je nižší ako 40 hodín.

Toto sú najnovšie údaje OECD , z každej krajiny v ktorých sa uvádzajú celkové odpracované hodiny za týždeň.
Z mapy vyplýva, že Gréci pracujú v priemere najviac hodín týždenne, až 39 hodín. Najmenší počet hodín týždenne pracujú v Nemecku, 26 hodín. Veľká Británia 32 hodín týždenne. V globálnom kontexte vypočítal počet hodín týždenne aj v iných krajinách po celom svete:

  • Kanada 33
  • Japonsko 33
  • Spojené štáty 34
  • Nový Zéland 34
  • Izrael 36
  • Chile 38
  • Kórea 40
  • Mexiko 43

Zdroj: Data OECD 2016, Jakub Marian