13.9 C
Bratislava

AstraZeneca: Niektorí ľudia odmietajú očkovanie vakcínou AstraZeneca

- Reklama -

Podľa agentúry AFP má vakcína AstraZeneca účinnosť 70 percent. Ostatné vakcíny na Slovensku používanej vakcíny firiem Pfizer / BioNTech a Moderna ju majú cez 90 percent.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca je monovalentná očkovacia látka, zložená z jediného
rekombinantného šimpanzieho adenovírusového vektora (ChAdOx1), neschopného replikácie.

Vakcína sa používa vo vyše 50 krajinách. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Účinnosť AstraZeneca

Aká je činnosť očkovacej látky COVID-19 Vaccine AstraZeneca proti COVID-19?

Vo vopred špecifikovanej analýze bola účinnosť očkovacej látky 62,6 % (95 % IS*: 50,9; 71,5) u osôb, ktoré dostali dve odporúčané dávky v akomkoľvek dávkovacom intervale (v rozmedzí 3 až 23 týždňov).

* IS = interval spoľahlivosti

Príbalový leták AstraZeneca

Očkovací cyklus očkovacou látkou COVID-19 Vaccine AstraZeneca pozostáva z dvoch samostatných 0,5 ml dávok. Druhá dávka sa má podať po 4 až 12 týždňoch (28 až 84 dňoch) od prvej dávky

Populácia menej ako 18 rokov

Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky COVID-19 Vaccine AstraZeneca u detí a dospievajúcich (vo veku menej ako 18 rokov) neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Vedlajšie účinky

Celková bezpečnosť očkovacej látky COVID-19 Vaccine AstraZeneca je založená na predbežnej analýze spojených údajov zo štyroch klinických skúšaní vykonaných vo Veľkej Británii, Brazílii a Juhoafrickej republike.

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli citlivosť v mieste podania injekcie (63,7 %), bolesť v mieste podania injekcie (54,2 %), bolesť hlavy (52,6 %), únava (53,1 %), myalgia (44,0 %), malátnosť (44,2 %), pyrexia (vrátane zvýšenej teploty (33,6 %) a horúčky > 38 °C (7,9 %)), triaška (31,9 %), artralgia (26,4 %) a nauzea (21,9 %).

Väčšina nežiaducich reakcií bola miernej až strednej závažnosti a zvyčajne ustúpila v priebehu niekoľkých dní po očkovaní. V porovnaní s prvou dávkou boli nežiaduce reakcie hlásené po druhej dávke miernejšie a hlásili sa menej často.

Reaktogenita u starších dospelých osôb (vo veku ≥ 65 rokov) bola vo všeobecnosti miernejšia a hlásila sa menej často.

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Nevykonali sa štúdie genotoxicity ani karcinogenity. U komponentov očkovacej látky sa neočakáva genotoxický potenciál.

Štúdie na zvieratách týkajúce sa potenciálnej reprodukčnej a vývinovej toxicity neboli doteraz ukončené. Predbežná štúdia reprodukčnej toxicity na myšiach nepreukázala toxicitu u samíc ani u plodov.

Účinnosť konkurenčných vakcín je vyššia a zdá sa, že nežiadúce účinky menej časté.

„Vedľajšie účinky vakcíny sú také, aké sme očakávali„ – hovorí AstraZeneca

Ľudia majú aktuálne z vakcíny obavy. Aj v Nemecku správy o vedľajších účinkoch viedli niektorých ľudí k tomu, že v posledných dňoch odmietli vakcínu od firmy AstraZeneca.

Zdieľajte len overené informácie s uvedením relevantného zdroja, nie hoaxy.

Zdroj: relife.sk, príbalový leták AstraZeneca 
4.8/5 - (5 hodnotení)
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články