14 C
Bratislava

Etický kódex

Naším cieľom v oblasti vydavateľstva je dodržiavať najvyššie štandardy publikácií a snaha o redakčnú, dizajnovú a produkčnú dokonalosť. Rešpektujeme práva autorov a iných tvorcov, zainteresovaných strán, a zaväzujeme sa dodržiavať všetky zákony a dohovory o autorských právach a nikdy nebudeme vedome zverejňovať nepravdivé a nepodložené informácie.

Zaväzujeme sa nezavádzať čitateľov falošnými sľubmi, nafúknutými údajmi alebo zmanipulovanými recenziami.

Každá reklama, reklamná spolupráca, alebo iná komerčná aktivita bude označená. Redakcia nebude zverejňovať reklamný obsah pod svojím menom v prípade, ak sa jedná o reklamné články, PR články, sponzorovaný obsah, do ktorého zasiahol zadávateľ reklamy. Všetky reklamné články sú primerane označené. Označené sú tak, aby sa čitateľ dozvedel, či je článok sponzorovaný, ide o PR/Tlačovú správu alebo autorský článok.

Naším cieľom je tiež nevytvárať duplicitné články, ale recyklovať a opätovne používať a dodržiavať „zelené“ postupy a informácie aktualizovať a dopĺňať.

relife.sk