Mapa miest kde nesmieš lietať. Nižšie vyberáme tie najdôležitrjšie na Slovensku.

Farebné označenia označujú:

  • Obmedzené zóny
  • Zóny výšok
  • Autorizačné zóny
  • Varovné zóny
  • Rozšírené výstražné zóny
Kde nelietat s dronom

oznacenia zon pre drony

bratislava kde neleitat s dronom

Bratislava kde nesmieš lietať s dronom – letisko

 

Rakusko-drone

Rakusko-drone

 

bratislava justicny palac drone

Bratislava – Justičny palác

 

bratislava justicny palac drone

Rakúsko – drone

 

zilina nemocnica zakaz lietat s dronom

Žilina nemocnica – zakaz lietať s dronom