16.5 C
Bratislava

Nadácia Orange vyjadrila uznanie a podporu neziskovému sektoru už po deviaty raz.

- Reklama -

Veľká pocta dobrým skutkom

„Cena Nadácie Orange je verejným prejavom uznania a poďakovaním, ktoré patrí mimovládnym organizáciám za ich dlhodobú a nezištnú prácu, ktorú robia pre nás všetkých. Hoci v poslednom období môžeme sledovať nárast komunitných a sociálno-spoločenských projektov, stále máme pocit, že verejnosť dostatočne nevníma pozitívne dôsledky práce tretieho sektora. Ocenenia Ceny Nadácie Orange sú poctou ich dobrým skutkom, odhodlanosti a snahe robiť našu spoločnosť lepšou,“ povedala Milica Danková, manažérka Nadácie Orange.

Na slávnostnom gala večere v bratislavskej Starej tržnici opäť podporila tých, ktorí zo Slovenska robia lepšie miesto pre život. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, odborníkov z tretieho sektora, médií a pozvaných hostí bolo za svoje pôsobenie ocenených spolu osem neziskových organizácií z celého Slovenska.

Laureáti ocenení okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je šperkárka Andrea Ďurianová. Získali aj finančnú podporu na rozvoj aktivít organizácie, a to vo výške 8 000 eur za prvé, 5 000 eur za druhé a 3 000 eur za tretie miesto. Celkovo Nadácia Orange rozdelila sumu 45 000 eur.

 

[fusion_youtube id=“_ZQPNnWjSK8″ alignment=““ width=“960″ height=“540″ autoplay=“false“ api_params=““ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““][/fusion_youtube]

Kategória Vzdelávanie

1. miesto: Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov a žiačok základných a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania s dôrazom na etické aspekty podnikania, za vytváranie príležitostí na ich praktické vzdelávanie a prípravu na trh práce.

3. miesto: OZ Krúžky v škole za systematický rozvoj rôznorodej a zmysluplnej voľnočasovej činnosti detí priamo v školskom prostredí. Za využívanie individuálneho prístupu reflektujúceho jedinečnosti každého dieťaťa, podporovanie objavovania ich nadania a nadšenia zo vzdelávacích, umeleckých, športových a jazykových aktivít.

JA Slovensko
JA Slovensko

Hodnotiaca komisia: Milica Danková – Nadácia Orange, Peter Dráľ – OZ Nové školstvo, Juraj Hipš – Centrum enviromentálnej a etickej, Tatiana Piovarčiová – Asociácia S.Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku
2. miesto nebolo udelené

Kategória Sociálna inklúzia

1. miesto: Centrum Slniečko, n.o. za dlhodobú, odbornú, cieľavedomú prácu a komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti prevencie, ochrany, poradenstva a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia, rodinám a deťom v krízových situáciách, za aktívnu prácu vo vzdelávaní a scitlivovaní verejnosti s cieľom podpory života bez násilia.

2. miesto: SVETIELKO POMOCI, n.o. za dlhodobú komplexnú a profesionálnu starostlivosť a sprevádzanie rodín v najťažšom období života dieťaťa s onkologickou chorobou, za poskytovanie informácií, psychologickej a sociálnej podpory aj praktickej pomoci v situáciách, kedy musia čeliť náročným zdravotným aj sociálnym problémom.

3. miesto: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike za dlhodobý a profesionálny prínos v oblasti uplatňovania práva na spôsobilosť k právnym úkonom pre ľudí s mentálnym postihnutím a reformu v tejto oblasti, ako aj za dlhodobé aktivity podporujúce myšlienky sebaobhajovania tejto cieľovej skupiny.

Centrum Slniečko
Centrum Slniečko

Hodnotiaca komisia: Milica Danková – Nadácia Orange, Mária Machajdíková – SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Marek Roháček – OZ Návrat, Viera Záhorcová – Agentúra podporovaného zamestnávania, OZ Inklúzia.

Kategória Komunitný rozvoj

1. miesto: Different, o.z. za systematický rozvoj kultúrnych a komunitných aktivít v meste Bardejov a jeho okolí, za rozvoj dobrovoľníctva, mobilizáciu k aktívnemu zapájaniu rôznorodých cieľových skupín do identifikácie ich potrieb a prinášania pestrosti aktivít v živom priestore predtým dlhodobo opustenej Hrubej bašty, dnešného kultúrno-komunitného centra Bašta.

2. miesto: Dlhovekosť, o.z. za vytváranie bezpečného a podnetného prostredia pre deti, mládež, rodiny aj širokú verejnosť s cieľom rozvoja komunitného života a aktívneho zapájania ľudí do vytvárania a ochrany životného prostredia, za vzdelávanie a podporu v oblasti uchovávania miestnych tradícií, remesiel, farmárstva a včelárstva. Tretie miesto si v tejto kategórii odnieslo občianske združenie.

3. miesto: Alter Nativao.z. za dlhodobú prácu v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja lokálnej komunity s využitím princípov permakultúry, za systematické vzdelávanie a šírenie povedomia o technológiách šetriacich životné prostredie a aktívne zapájanie miestnej komunity do riešenia otázok udržateľnosti a prinášanie riešení.

Different
Different

Hodnotiaca komisia: Milica Danková – Nadácia Orange, Beata Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto, Vladimír Ledecký – obec Spišský Hrhov, Zora Paulíniová – OZ Zrejme, Cyklokoalícia a iné.

Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť

Aj tento rok Nadácia Orange udelila Cenu za občiansku angažovanosť, ktorá je udeľovaná za dlhodobý a systematický prínos zmysluplných inovatívnych riešení a ovplyvňovanie verejnej mienky v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú. Cenu Nadácie Orange 2017 pre osobnosť za občiansku angažovanosť získal Juraj Hipš, spoluzakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie Živica a spoluzakladateľ environmentálno-komunitnej základnej školy na zaježovských lazoch.

Ocenenie reflektuje jeho iniciatívy vo výchove mladých ľudí k všímavosti a líderstvu v rámci projektu Sokratovho inštitútu. Rovnako zohľadňuje aktivity zamerané na rozvoj zručností učiteľov prinášajúcich reálne zmeny do školstva, a to v súlade s cieľmi jeho ďalšieho projektu – Komenského inštitút pre rozvoj učiteľov a pedagogických lídrov Slovenska.

Juraj Hipš
Juraj Hipš

A opäť rozhodovala aj verejnosť

Široká verejnosť dostala opäť príležitosť odmeniť niektorú z nominovaných organizácií a podporiť tak jej činnosť. Najviac hlasov a Cenu verejnosti získalo občianske združenie V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, ktoré získalo 2176 hlasov. Nadácia Orange víťaza ocenila sumou 2 000 eur.

V.I.A.C.
V.I.A.C.

Záznam z Galavečera si môžete pozrieť na facebook profile Nadácie Orange.

[fusion_imageframe image_id=“4053″ max_width=““ style_type=“none“ stylecolor=““ hover_type=“none“ bordersize=““ bordercolor=““ borderradius=““ align=“none“ lightbox=“no“ gallery_id=““ lightbox_image=““ alt=“Ocenenia Nadácie Orange“ link=““ linktarget=“_self“ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ animation_type=““ animation_direction=“left“ animation_speed=“0.3″ animation_offset=““]https://relife.sk/wp-content/uploads/2018/05/ocenenie-nadacia-orange.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text columns=““ column_min_width=““ column_spacing=““ rule_style=“default“ rule_size=““ rule_color=““ class=““ id=““]

 

 

Zdroj: nadaciaorange.sk / markiza.sk / relife.sk /

 

- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články