„Najdlhšie trvanie pracovného života patria severským krajinám.“

Pokiaľ ide o vyváženie osobného a pracovného života, možeme sa veľa učiť z krajín ako Švédsko, Island a Nórsko. Z nedávno uverejnenej štatistiky Eurostatu vyplýva, že tieto severské krajiny majú najdlhšie trvanie pracovného života.

Stredomorské krajiny sú známe svojim volnejším postojom. To sa odzrkadľuje v štatistikách uverejnených Eurostatom, v ktorých sa skúmali krajiny ako Taliansko (30,7 roka) a Grécko (32,3 roka), ktoré pracujú v porovnaní so zvyškom Európy najmenej rokov. Cestou pred Brexitom sa briti podrobili prieskumu. Pracovnému životu venujú 38,6 rokov, čo je prekvapujúco o niečo viac ako Nemci s presne 38 rokmi pracovného života. Avšak všetky tieto čísla sú rozdelené medzi severskými krajinami, pričom Švédsko má najdlhší pracovný život 41,2 rokov, Nórsko 39,8 rokov a Dánsko 39,2 rokov. Tieto čísla ukazujú, že Švédi pracujú o desať rokov viac ako Taliani.

Švédsky postoj

Skorší pracovný život v Švédsku v porovnaní s inými európskymi krajinami možno pripísať ich pružnej pracovnej etike. Vlani bol šesťhodinový pracovný čas za deň testovaný niekoľkými začínajúcimi podnikmi v Štokholme, aby zistili, či je toto nastavenie lepšie ako tradičných osem hodín. Výsledky ukázali, že zamestnanci, ktorí sa testovania zúčastnili, mali menej časté požiadavky na domáce liečenie či PN a zlepšili svoj osobný život, pretože môžu tráviť viac času s rodinou, priateľmi a vykonávaním aktivít, ktoré nesúvisia s prácou. Môžete si prečítať celú správu uverejnenú v minulom roku obchodným oddelením BBC. Správa tiež zistila, že iba 1% švédskych zamestnancov vykonalo viac ako 50 hodín práce týždenne, čo je jedna z najnižších sadzieb v krajinách OECD, kde je priemer 13%.

Švédske pracovné právo sa môže pochváliť aj veľkorysou pracovnou dovolenkou s platom pre rodičov a viac ako 25 dní dovolenky za rok. Skorý odchod z práce (väčšinou okolo 16.00 hod.) v mnohých firmách v meste berú zamestnanci ako výhodu, keďže sa môžu vrátiť domov a isť ešte na večernú túru. Zdá sa, že táto rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je pre Švédov dobrá, pretože mnohí zamestnanci z mesta hovoria, že majú radšej svoju prácu a sú väčšinou času produktívni. Švédsko má v porovnaní s inými európskymi krajinami dlhší pracovný život, pretože sa im podarilo dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Z reportu o stave šťastia z roku 2017 patrí Švédsko na 10. miesto ako najšťastnejšia krajina na svete s Nórskom na prvom mieste. Tieto severské krajiny možno našli najlepšiu formu na udržanie zdravého pracovného života, čo prináša šťastnejší a kvalitnejší život.

Na Slovensku pracujeme 33,5 roka

Áno pracujeme kratšie ako je priemer v EU (35,4 rokov). Muži pracujú viac (35,9 rokov) a ženy menej (30,9 rokov), čo je pochopiteľné a súvisí to s rodičovstvom. Slovensko prepadlo dokonca aj v rebríčku šťastného života, kde sme klesli na 40 miesto. 

V zákonníku práce nás teda čaká ešte veľa potrebných zmien k tomu, aby sme dosiahli vyrovnanosť v pracovnom a súkromnom živote.