Hyperloop One mal za sebou svoj prvý test systému ešte pred dvoma mesiacmi. Tím dosiahol maximálnu rýchlosť 112 kmh v najväčšej vákuovej komore na svete. Budúcnosť ultra rýchleho cestovania je teda blízko.

“Bol to bláznivý nápad pokúsiť sa o to. Máme za sebou ťažké časy ale aj tie dobré. Svet nebude ešte chíľu vedieť, čo sa tu dnes v Nevadskej púšti stalo, ale už teraz sme sa všetci zapísali do histórie. My sa nevzdáme a zmeníme svet.” povedal Giegel.

Giegel a jeho spoluzakladateľ Shervin Pishevar opísal udalosti z 12. mája ako okamih “Kitty Hawk”. Boli schopní dosiahnúť “proof of concept“, čo sa považujú za nedosiahnuteľný krok a ktorý doposiaľ vyzeral, že existujú iba v sci-fi literatúre.

Ako bol test full-scale systémy vykonávané

Predtým, než bol dosiahnutý historický Kitty Hawk moment, tím Hyperloop musel popracovať na znížení tlaku v kapsule. Počas niekoľkých 3 hodiny a 45 minút, bol tím schopný natlakovať na 100 Pa a pred samotným testovaním sa tlak znížil na približne 5 Pa . Giegel a Pishevar povedal, že Hyperloop One sa stala štvrtou najväčšou vákuovou komorou na svete a najväčšia z nich patrí súkromnému subjektu. Po kontrole a potvrdení stavu technológií v systéme, ako je napríklad motor, elektronika, ovládacie prvky, PRV,  DevLoop test inžinier James D’Etremont začal odpočítavanie. Kapsula sa zdvihla nad trať a začala zrýchľovať po trati krátko nato, pretože bola poháňaná elektromagnetickú silou od statora. Celá skúška trvala 5,3 sekundy a skutočú dráhu prešla za 3 sekundy.

Nová Hyperloop One

Giegel a Pishevar predstavili úplne nový Hyperloop One XP-1 . Tím bude ho bude používať počas celej doby testovania systémov v nadchádzajúcich mesiacoch. Ako uvádzajú, XP-1 je z uhlíkových vlákien a hliníka aeroshell, ktorý je schopný dosiahnuť  “autonómne vysokorýchlostný pohon a levitáciu vo vákuovom prostredí”.

Napriek mnohým výzvam, ktoré stoja v ceste technológie Hyperloop je celý rad výskumných a vývojových aktivít po celom svete, ktoré stále prebiehajú.

Proof of concept je ( PoC ) je realizácia určitého spôsobu alebo nápadu, aby sa preukázala jeho uskutočniteľnosť , alebo v zásade predvedenie/demonštrovanie s cieľom overiť, že koncept alebo teória má praktický potenciál na využitie. Dôkaz koncepcie môže byť zvyčajne malý alebo nemusí byť úplný.