13.9 C
Bratislava

Ako lietať s dronom na súkromné účely

- Reklama -

Všetky aktuálne informácie o základných požiadavkách a zákonoch a právnych predpisoch týkajúcich sa dronov (bezpilotných lietadiel), ktoré platia v EÚ, Nórsku a Švajčiarsku.

Používanie dronov (bezpilotných lietadiel) na rekreačné účely je povolené vo väčšine európskych krajín bez osobitného povolenia leteckých úradov. Povolené používanie však neznamená, že môžeš lietať na bezpilotnom lietadle bez akýchkoľvek obmedzení.

Pilot dronu amatér
Zdroj foto: Kickstarter, Relife

Je niekoľko dôležitých pravidiel, ktoré musíš pochopiť a dodržiavať. Drony sa v mnohých členských štátoch predávajú s informačným letákom, v ktorom sú zhrnuté hlavné pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pozorne si ich prečítaj!

Hoci na európskej úrovni sa aktuálne pripravuje spoločný regulačný rámec v oblasti letectva, mal by si vedieť, že platné pravidlá a predpisy sa v jednotlivých krajinách zatiaľ líšia.

Najdôležitejšie pravidlá, o ktorých je dobré vedieť

 • Vo väčšine európskych krajín sa nedávno stanovili osobitné pravidlá leteckej bezpečnosti a prevádzky, ktorými sa upravuje používanie bezpilotných lietadiel vo vnútroštátnom leteckom priestore. Pri ovládaní drona musíš vždy dodržiavať tieto pravidlá a nikdy nesmieš ohroziť ostatné osoby, lietadlo alebo majetok na zemi.
 • Ochrana súkromného života a osobných údajov osôb je základným právom. Pri ovládaní bezpilotného lietadla (drona) musíš vždy dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov.
 • V prípade nehody znáša zodpovednosť osoba obsluhujúca drona a musí uhradiť spôsobenú škodu. Pri obsluhe drona sa musíš uistiť, že svoj let máš náležite poistený.

Nedodržanie týchto pravidiel môže mať značné finančné a/alebo právne dôsledky

Ochrana osobných údajov pre rekreačných používateľov

Súkromie a ochrana osobných údajov sú v Európe uznané ako základné ľudské práva. Európske a vnútroštátne právne predpisy nás chránia pred vonkajšími narušeniami, ktoré sa považujú za nezákonné, vrátane tých, ktoré vyplývajú z používania dronov.

Ako rekreačný používateľ drona musíš mať vždy na pamäti, že tvoja aktivita potenciálne narušuje súkromie iných osôb, a že sa na teba môžu vzťahovať právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

Pokiaľ svoje bezpilotné lietadlo – drona vybavíš fotoaparátom, videorekordérom alebo akýmkoľvek iným zariadením schopným zachytávať osobné údaje vrátane fotografií, konverzácií, miesta atď., uplatňujú sa právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

Neznamená to, že nemôžeš ovládať drona vybaveného fotoaparátom, ale musíš vždy drona používať zodpovedne a nezasahovať do súkromia iných osôb.

Nemal by si napríklad fotografovať, nahrávať videá alebo zvukové záznamy ľudí v ich domovoch, záhradách, aute atď. bez ich povolenia; a nezabudni, že ochrana osobných údajov a súkromie sa uplatňujú aj na verejných miestach. Za istých okolností sa ochrana môže vzťahovať aj na majetok ľudí.

Existuje tiež riziko, že aktivita tvojho drona môže narúšať súkromie napriek tomu, že tvoj dron nie je vybavený fotoaparátom alebo inými snímačmi. Ľudia totiž môžu mať pocit, že ich dron sleduje a preto môžu tomu prispôsobiť svoje správanie.

Ak aktivita tvojhho drona porušuje niekoho súkromný život, nezabudnite, že táto osoba môže chrániť svoje súkromie na súde alebo na národnom úrade na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť pre rekreačných používateľov

Používanie dronov sa v Európe považuje za leteckú činnosť. V záujme ochrany osôb a majetku na zemi a ostatných lietadiel vo vzduchu preto národné úrady pre letectvo zaviedli povinné bezpečnostné pravidlá s cieľom zaistiť, aby let tvojho drona nikoho (alebo nič) neohrozoval. Tieto vnútroštátne predpisy o leteckých modeloch sa výlučne vzťahujú na rekreačných používateľov a nadšencov, ktorí používajú bezpilotné lietadlá na súkromné účely.

Ako vysoko možem s dronom lietať
Ako vysoko možem s dronom lietať / Zdroj: easa.europa.eu

Pred vzlietnutím by si sa mal vždy informovať o platných predpisoch a dodržiavať určité základné bezpečnostné pravidlá.

Tieto pravidlá sa v jednotlivých krajinách líšia, bežne však zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa lietania, napríklad:

 • povinnosť lietať s dronom pod určitou nadmorskou výškou
 • povinnosť zotrvať v minimálnej vzdialenosti od ľudí
 • povinnosť udržiavať neustály vizuálny kontakt s bezpilotným lietadlom
 • povinnosť registrovať drona na príslušnom úrade
 • zákaz preletu nad určitými oblasťami (mestá, lietadlá, štadióny atď.)
 • zákaz letu v noci alebo za istých poveternostných podmienok
 • zákaz prekážať inému lietadlu, najmä v nízkej nadmorskej výške

Ak sa chceš dozvedieť viac o bezpečnostných a prevádzkových pravidlách, pozrite si časť so zdrojmi na tomto webe v časti Lietanie s dronom. Čo potrebuješ vedieť ak chceš lietať.

Poistenie a zodpovednosť rekreačných používateľov

V Európe sa akýkoľvek stroj, ktorý sa obsluhuješ vo vzduchu, zo zákona považuje za lietadlo, čo zahŕňa aj bezpilotné lietadlá teda drony.

Dron môže bez ohľadu na svoju hmotnosť, veľkosť a rýchlosť spôsobiť značné škody osobám a na majetku. Príklady zo skutočného života:

 • telesné poranenia, napríklad deti s trvalým zranením, ktoré spôsobila vrtuľa drona,
 • škody na majetku, napríklad dron, ktorý sa zrútil na automobil.

Ak dôjde k incidentu s dronom, ako prevádzkovateľ alebo majiteľ drona sa musíš poranenej osobe a orgánom identifikovať. Možno budeš musieť uhradiť aj finančnú kompenzáciu obeti alebo poškodenému, pričom príslušné sumy kompenzácie sa medzi krajinami môžu značne líšiť.

Ak sa chceš vyhnúť veľkému finančnému riziku, mali by si si minimálne overiť, či tvoje poistenie ako majiteľa domu alebo súkromné poistenie zodpovednosti za škodu zahŕňa rekreačné činnosti s bezpilotným lietadlom (dronom). Ak nie, dôrazne ti odporúčame, aby sti požiadal svojho poisťovateľa o pridanie tohto krytia, alebo aby si si zakúpil osobitné poistenie bezpilotného lietadla (drona). Takéto poistenie je v niektorých členských štátoch EÚ dokonca povinné a je potrebné zabezpečiť si ho pred lietaním.

V každom prípade by si mal pozorne prečítať podmienky svojej poistnej zmluvy (vrátane zemepisného pokrytia) a uistiť sa, že ich budeš počas letu dodržiavať.

V každom prípade si treba uvedomiť, že nedodržanie súladu s miestnymi zákonmi môže viesť k značným finančným pokutám a/alebo môže mať právne dôsledky.

Slovenská legislatíva dronov
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články