30.6 C
Bratislava
piatok, 7 augusta, 2020

Ako lietať s dronom na komerčné účely

Ako profesionálny používateľ drona (bezpilotného lietadla) musíš vedieť, že používanie drona v spojení s obchodnou činnosťou je povolené v mnohých európskych krajinách, no za veľmi prísnych podmienok. Vo väčšine krajín budeš pred začatím akejkoľvek prevádzky potrebovať rôzne povolenia/licencie od úradu pre letectvo. U nás od dopravného úradu. Okrem toho môže dôležitú úlohu zohrávať aj ochrana súkromia a osobných údajov a musíš dodržiavať súvisiace európske a národné pravidlá.

pilot dronu profesional
Zdroj foto: Kickstarter, Relife

Preto je tvojou zodpovednosťou informovať sa o miestnych pravidlách, na ktoré sa budú vzťahovať tvoje činnosti s dronom.

[fusion_youtube id=”RzoWti4LY4I” alignment=”” width=”960″ height=”560″ autoplay=”false” api_params=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” css_id=””][/fusion_youtube]

Najdôležitejšie pravidlá, o ktorých by si ako profesionálny používateľ mal vedieť

 • Veľký počet úradov pre letectvo zostavilo nové právne predpisy v oblasti leteckej bezpečnosti, ktorými sa upravuje používanie dronov v ich vnútroštátnom vzdušnom priestore. Ako profesionálny prevádzkovateľ drona máš zákonnú povinnosť dodržiavať príslušné miestné pravidlá v oblasti bezpečnosti a prevádzky tak, aby si nenarúšal leteckú bezpečnosť, neohrozoval osoby alebo nespôsoboval škody na majetku.
 • V Európe má každý občan základné právo na súkromie a ochranu svojich osobných údajov. Ako profesionálny prevádzkovateľ musíš vždy rešpektovať tieto práva a prísne dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov.
 • V prípade nehody si zodpovedný za drona (bezpilotné lietadlo) (pilot, majiteľ, prevádzkovateľ atď.) uhradiť škodu, ktorú spôsobíš. Preto sa v európskom leteckom práve požaduje, aby boli profesionálni prevádzkovatelia dronov poistení. Ako profesionálny prevádzkovateľ by si mal poznať platné požiadavky týkajúce sa poistenia a zodpovednosti a uistiť sa, že na tvoj let máš vhodné poistenie.

[fusion_content_boxes layout=”icon-with-title” columns=”3″ title_size=”” heading_size=”2″ title_color=”” body_color=”#000000″ backgroundcolor=”” icon=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” iconcolor=”” icon_circle=”no” icon_circle_radius=”” circlecolor=”” circlebordersize=”” circlebordercolor=”” outercirclebordersize=”” outercirclebordercolor=”” icon_size=”” icon_hover_type=”” hover_accent_color=”” image=”” image_id=”” image_max_width=”” link_type=”” button_span=”” link_area=”” link_target=”” icon_align=”left” animation_type=”” animation_delay=”” animation_offset=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ margin_top=”” margin_bottom=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_content_box title=”Lietajte zodpovedne, berte ohľad na súkromie” backgroundcolor=”” icon=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordersize=”” circlebordercolor=”” outercirclebordersize=”” outercirclebordercolor=”” image=”https://relife.sk/wp-content/uploads/2019/07/lietat-zodpovedne-1-1.png” image_id=”5574|full” image_max_width=”” link=”#sukromie” linktext=”” link_target=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” /][fusion_content_box title=”Lietajte zodpovedne, berte ohľad na súkromie” backgroundcolor=”” icon=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordersize=”” circlebordercolor=”” outercirclebordersize=”” outercirclebordercolor=”” image=”https://relife.sk/wp-content/uploads/2019/07/bezpecne-lietanie-1-1.png” image_id=”5575|full” image_max_width=”” link=”#bezpecnost” linktext=”” link_target=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” /][fusion_content_box title=”Lietajte zodpovedne, poistite sa” backgroundcolor=”” icon=”” iconflip=”” iconrotate=”” iconspin=”no” iconcolor=”” circlecolor=”” circlebordersize=”” circlebordercolor=”” outercirclebordersize=”” outercirclebordercolor=”” image=”https://relife.sk/wp-content/uploads/2019/07/poistenie-drona-1-1.png” image_id=”5576|full” image_max_width=”” link=”#poistenie” linktext=”” link_target=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” /][/fusion_content_boxes]

Ochrana osobných údajov pre profesionálnych používateľov

Súkromie a ochrana osobných údajov sú v Európe uznávané ako základné ľudské práva. Európske a vnútroštátne právne predpisy nás chránia pred vonkajšími narušeniami, ktoré sa považujú za nezákonné, vrátane tých, ktoré vyplývajú z používania dronov.

Ako profesionálny prevádzkovateľ drona alebo zákazník služieb poskytovaných pomocou drona musíš vedieť, že požiadavky na ochranu osobných údajov sa môžu na teba vzťahovať, aj keď úmyselne nezhromažďuješ osobné údaje. Aplikácie dronov predstavujú vysokú pravdepodobnosť neúmyselného zberu a/alebo spracúvania osobných údajov. Pred tým, ako začneš svoje vykonávať konkrétne činnosti, musíš dôkladne posúdiť túto pravdepodobnosť. Akákoľvek činnosť drona, ktorá zahŕňa zber osobných údajov, musí byť v súlade so zákonnými povinnosťami a obmedzeniami.

Zber, ukladanie a akýkoľvek iný druh spracovania osobných údajov je v Európe pokrytý osobitným právom. V smernici EÚ o ochrane údajov a vnútroštátnych predpisoch o ochrane údajov (ktoré sa čoskoro nahradia všeobecným nariadením o ochrane údajov) sa stanovujú rôzne požiadavky na zber, spracovanie a ukladanie osobných údajov.

 • Čo sú osobné údaje? Pojem „osobné údaje“ je veľmi široká koncepcia, ktorá zahŕňa akýkoľvek typ informácií týkajúcich sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Akékoľvek použitie drona zachytávajúceho snímky, ktorými sa určí osoba, preto spadá do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. To isté sa však uplatňuje aj v prípade, ak dron (bezpilotné lietadlo) zbiera akýkoľvek typ údajov (napríklad miesto, priečelia domov, telefónne číslo, poznávacia značka vozidla, infračervená snímka atď.), ktoré je možné dať do súvisu s osobou.
 • Aké zásady treba zvážiť pri zbere osobných údajov? V pravidlách týkajúcich sa ochrany údajov sa stanovuje niekoľko hlavných zásad, ktoré by si mal dodržiavať, napríklad zásada súhlasu (osoby musia súhlasiť so zberom ich údajov) a právo prístupu (osoby si ponechávajú kontrolu nad informáciami, ktoré sú zhromažďované). Takisto by si mal zvážiť minimalizovanie zozbieraných osobných údajov.

Každá osoba, ktorej údaje boli zhromaždené nezákonne, môže brániť svoje práva na vnútroštátnych súdoch alebo môže podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov vo svojej krajine.

Bezpečnosť pre profesionálnych používateľov

Väčšina národných úradov pre letectvo v Európe zaviedla letecké bezpečnostné pravidlá, ktorými sa upravuje používanie dronov vo vzdušnom priestore. Tieto pravidlá sa zaviedli s cieľom zaistiť, aby prevádzkou dronov nevznikalo nebezpečenstvo pre ľudí alebo majetok, alebo pre ostatných používateľov vzdušného priestoru (lietadlá, vetrone, vrtuľníky atď.)

Pred vzlietnutím by si sa mal vždy informovať o miestnych letových pravidlách, ktoré sa budú vzťahovať na tvoj let, a dodržiavať určité základné bezpečnostné pravidlá. viac v článku Čo potrebuješ vedieť ak chceš lietať s drónom

Tieto pravidlá sa v jednotlivých krajinách líšia, bežne však zahŕňajú:

 • Obmedzenia týkajúce sa lietania. Národný úrad pre letectvo stanovil podrobné pravidlá vychádzajúce z prevádzkovej komplexnosti tvojho letu a hmotnosti tvojoh lietadla. Krajiny vo väčšine prípadov nariaďujú maximálnu letovú výšku a vyžadujú osobitné povolenie na lety ponad obývané oblasti alebo lety bez vizuálneho kontaktu (BVLOS).
 • Povinnosti týkajúce sa odbornej prípravy pilotov s cieľom zaistiť, aby mali potenciálni prevádzkovatelia všetky potrebné zručnosti a základné chápanie pravidiel leteckej bezpečnosti. V mnohých krajinách sa od budúceho prevádzkovateľa bude požadovať absolvovanie písomnej skúšky a letový test.
 • Povinnosť bezpilotného lietadla mať osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktorým sa potvrdzuje jeho bezpečnosť na let.
 • Povinnosť zaregistrovať vaše bezpilotné lietadlo na príslušnom úrade.

Ak sa chceš dozvedieť viac o pravidlách bezpečnosti a prevádzky bezpilotných lietadiel a o tom, ako požiadať o vystavenie potrebných povolení, pozri si časť so zdrojmi na tomto webe. V prípade ďalších pochybností o právnom aspekte tvojej prevádzky sa obráť na národný úrad pre letectvo resp. dopravný úrad.

V každom prípade si treba uvedomiť, že nedodržanie súladu s miestnymi zákonmi môže viesť k značným finančným pokutám a/alebo môže mať právne dôsledky.

Poistenie a zodpovednosť profesionálnych používateľov

V Európe musia profesionálni prevádzkovatelia lietajúci ponad územie členského štátu EÚ zabezpečiť súlad s nariadením (ES) 785/2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel. V článku 4 sa uvádza, že „prevádzkovatelia lietadiel […] musia byť poistení v súlade s týmto nariadením vzhľadom na zodpovednosť osobitne pre letectvo vo vzťahu k […] tretím stranám.“

Hlavným cieľom nariadenia je zaistiť, aby mali obete nehody prístup k náležitému odškodneniu, a preto sa v ňom stanovuje minimálna úroveň požiadaviek na poistenie.

Napriek vzrušujúcim vyhliadkam, ktoré ponúka táto nová technológia, by mali mať všetci používatelia na pamäti, že bezpilotné lietadlá sú lietadlá, ktoré môžu spôsobiť značnú škodu. Nedávne incidenty a nehody z reálneho života:

 • poškodenie majetku, napríklad bezpilotné lietadlá, ktoré narazili do áut alebo sa na ne zrútili
 • situácie, ktoré takmer viedli k nehodám, napríklad bezpilotné lietadlo s kamerou sa zrútilo len niekoľko centimetrov od lyžiara Marcela Hirschera (YouTube)

V takom prípade vaša poisťovacia spoločnosť môže odškodniť obeť do určitej výšky, a to za predpokladu, že ste dodržali podmienky vašej poistnej zmluvy.

V nariadení (ES) 785/2004 sa takisto vymedzuje minimálna úroveň poistného krytia na nehodu, v závislosti od maximálnej vzletovej hmotnosti bezpilotného lietadla. Minimálna suma zodpovedá jednému miliónu eur na nehodu.

Všetci profesionálni prevádzkovatelia bezpilotných lietadiel by mali byť poistení voči škodám spôsobeným treťou stranou v hodnote najmenej 1 000 000 EUR.

Slovenská legislatíva dronov

Najčítanejšie

Recenzia: Redmi 9 a 9A od Xiaomi a sú za skvelé ceny

Xiaomi predstavil novú radu Redmi 9. Recenzia, špecifikácia a ceny. Redmi 9 Disponuje štvoricou objektívov, 6,53" displej Full HD + Dot Drop (rozlíšenie 2340 x 1080, 394...

Wirecard spôsobila kolaps v službách online bankovníctva

Dňa 26. júna úrad pre finančné riadenie pozastavil povolenie na prevádzkovanie spoločnosti Wirecard Card Solutions Limited (spoločnosť, ktorá vydáva karty a spracováva transakcie). Subjekt Spojeného kráľovstva, spoločnosť Wirecard...

Skúsenosti s O2 eSIM

Službu eSIM (embeddedSIM) ponúka operátor O2 od konca apríla 2020. Stačí sa zastaviť v ktorejkoľvek O2 predajni, kde dostaneš kartičku eSIM s vytlačeným QR...

Xiaomi Mi 10 Pro posúva limity. Toto sú jeho kľúčové vlastnosti a cena

Mi 10 Pro bol uvedený na trh 13. februára 2020. V Európe sa začal predaj v apríli. Má 6,67-palcový dotykový displej s rozlíšením 1080x2340...

Ako si ušiť rúško? Jednoduchý návod.

Návod ako si vyrobiť rúško doma a aký materiál chráni najviac S vypredanými respirátormi a rúškami počas pandémie koronavírusu bude musieť veľa ľudí robiť to,...