17.7 C
Bratislava

Aktuálne pravidlá pre lietanie s dronom (2023)

- Reklama -

Rok 2023 priniesol novú legislatívu pre pilotov dronov. Aké sú pravidlá? Musíš registrovať aj tvoj dron? Tu je stučný prehľad povinností pre EU.

Nariadenia EÚ 2019/947 a 2019/945 stanovuje bezpečnú prevádzku dronov vo vzdušnom európskom priestore. Berie sa do úvahy hmotnosť, technické parametre dronu a účel prevádzkovania.

Platnosť nariadenia je od 31. decembra 2020. Upravuje väčšinu druhov prevádzkovania a ich úrovne rizika. Definuje tri kategórie prevádzkovania: „otvorenú“, „špecifickú“ a „certifikovanú“ kategóriu.

Upozornenie: aby sa uľahčil prechod, dron bez identifikačného štítku od výrobcu môže letieť až do 1. januára 2023 v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 22 nariadenia EÚ 2019/947 (pozri FAQ na lietanie bez CE Class Markin gs o doplňujúce informácie).

Podľa vyššie uvedených pokynov nájdeš v nasledujúcej tabuľke určenú podkategóriu, pod ktorou musíš lietať. Napríklad drony so značkami CE triedy 2 môžu lietať iba pod podkategóriou A2 (blízko ľudí) alebo A3 (ďaleko od ľudí).

Otvorená kategória dronu

Kategória „Otvorená“ (open) sa zameriava na prevádzku drona v skupine s nižším rizikom, kde je zaistená bezpečnosť za predpokladu, že pilot dronu spĺňa príslušné požiadavky na jeho zamýšľanú prevádzku. Táto kategória je rozdelená do troch ďalších podkategórií nazývaných A1, A2 a A3. Sú to prevádzkové riziká v „otvorenej“ kategórii sa považujú za nízke, a preto sa pred začatím letu nevyžaduje žiadne povolenie.

Používanie dronu - legislatíva 2021
Používanie dronu – legislatíva 2021 / Zdroj: relife.sk

Dron je možné prevádzkovať v kategórii „Otvorené“, ak:

 • nesie jeden z identifikačných štítkov triedy 0, 1, 2, 3 alebo 4; alebo
 • je vlastnporučne postavený a jeho hmotnosť je menšia ako 25 kg; alebo
 • je zakúpený do 1. januára 2023 bez vyššie uvedeného identifikačného štítku triedy;
 • nebudú používaný priamo nad ľuďmi, pokiaľ nebudú mať identifikačný štítok triedy alebo budú ľahšie ako 250 g. (Informácie o tom, kam so svojim dronom môžeš lietať, nájdeš v podkategóriách prevádzky: A1, A2 a A3);
 • bude udržiavaný vo vizuálnej priamke dohľadu (VLOS) alebo vzdialenému pilotovi bude pomáhať pozorovateľ UA;
 • sa letí vo výške najviac 120 metrov;
 • nepreváža žiadny nebezpečný tovar a nespustí žiadny materiál.
Open kategória A1
Open kategória A1 / Zdroj: easa.europa.eu

Špecifická kategória dronu

Špecifická“ (specific) kategória zahŕňa rizikovejšiu prevádzku, kde je bezpečnosť zabezpečená tým, že pilot dronu získa pred začatím prevádzkovania, prevádzkové povolenie od príslušného vnútroštátneho úradu. U nás je to dopravný úrad. Na získanie oprávnenia je pilot dronu povinný vykonať posúdenie bezpečnostného rizika, ktoré stanoví požiadavky potrebné na bezpečnú prevádzku dronu (dronov).

Certifikovaná kategória dronu

V kategórii „Certifikované“ (certified’) je bezpečnostné riziko také vysoké, že na zaistenie bezpečnosti sa vyžaduje certifikácia pilotu dronu a lietadla, ako aj preukaz spôsobilosti vzdialeného pilota (pilotov).

Musím zaregistrovať svoj dron?

Ako prevádzkovateľ bezpilotného lietadla (drona) by si sa mal zaregistrovať, ak prevádzkuješ bezpilotné lietadlo, ktoré môže v prípade nárazu odovzdať človeku kinetickú energiu nad 80 joulov.

Registrovať drón nemusíš pokiaľ:

 1. váži menej ako 250 g a nemá fotoaparát alebo iný senzor schopný detekovať osobné údaje; alebo
 2. dokonca aj s fotoaparátom alebo iným snímačom, ktorý váži menej ako 250 g, ale je hračkou (to znamená, že z jeho dokumentácie vyplýva, že je v súlade so smernicou 2009/48 / ES o hračkách);

Ak si kúpil drona, môžeš s ním lietať ak lietaš hobby teda reakreačne, stačí ti dodržiavať pravidlá lietania s dronom.

Existuje minimálny vek na lietanie s dronom?

Minimálny vek pre vzdialených pilotov dronov v „otvorenej“ a „špecifickej“ kategórii je 16 rokov. (článok 9 nariadenia EÚ 2019/947)

Dosiahnutie minimálneho veku pilotov na diaľku sa nevyžaduje:

 • pre let dronom so značkou CE triedy 0 v podkategórii A1 (hračky)
 • súkromne vyrobeného UAS s maximálnou vzletovou hmotnosťou menej ako 250 g
 • ak vykonávaš prevádzku pod priamym dohľadom pilota na diaľku, ktorý spĺňa požiadavky
 • ak členský štát zníži minimálny vek pilotov na diaľku, títo piloti na diaľku môžu ovládať UAS len na území príslušného členského štátu.

Čo sa stane, keď sa zaregistrujem?

Po registrácii dostaneš „registračné číslo operátora dronov“, ktoré musí byť zobrazené s nálepkou na všetkých dronoch, ktoré vlastníš, vrátane súkromne vyrobených. Musíš ich tiež nahrať do „systému vzdialenej identifikácie Drone“.

Bude moja registrácia ako operátora dronov uznávaná v celej Európe?

Áno, ako operátor dronov dostaneš jedinečné registračné číslo, ktoré bude platné vo všetkých ostatných členských štátoch EASA. Nemôžeš sa zaregistrovať dvakrát. (článok 14 nariadenia EÚ 2019/947.)

Musím sa poistiť ako pilot dronu?

Ako operátor dronu si vždy povinní mať poistenie svojho dronu, ak používaš dron s hmotnosťou nad 20 kg. Väčšina členských štátov EASA však vyžaduje poistenie zodpovednosti za škodu, aj keď prevádzkuješ ľahší dron. Preto si to treba overiť predpis v konkrétnej krajine. (článok 14 ods. 2 písm. D) nariadenia EÚ 2019/947.)

Lietanie s dronom

Môžem s dronom lietať kdekoľvek chcem?

Každý členský štát EASA určí geografické zóny bezpilotných lietadiel, čo sú oblasti, v ktorých drony nemôžu lietať napr. národné parky, centrá miest alebo v blízkosti letísk alebo môžu lietať iba za určitých podmienok alebo kde potrebuješ povolenie pre let. (článok 15 a UAS.OPEN.060 ods. 4 nariadenia EÚ 2019/947.)

Pomôže ti táto mapa obmedzenia pre lietanie s dronom

Môžem lietať nad ľuďmi?

Spravidla platí, že keď prevádzkuješ drona v kategórii „open“, nesmieš lietať nad nezainteresovanými ľuďmi, pokiaľ nemáš súkromne vyrobený dron s hmotnosťou do 250 g alebo dron zakúpený na trhu s identifikačným štítkom triedy 0 alebo 1. V každom prípade sa pokús minimalizovať čas, počas ktorého prelietaš ponad ľudí.

Ak máte dron so značkou CE triedy 2, v podkategórii A2, spravidla držte UA v bočnej vzdialenosti od akejkoľvek nezapojenej osoby, ktorá nie je menšia ako výška, v ktorej dron letí.

Ak UA letí vo výške 40 m, vzdialenosť od akejkoľvek nezúčastnenej osoby by mala byť najmenej 40 m) a nikdy od akejkoľvek nezainteresovanej osoby nesmie lietať bližšie ako 30 metrov vodorovne. Ak je váš dron vybavený funkciou režimu nízkej rýchlosti a táto funkcia je aktívna, môžete letieť až 5 metrov od nezainteresovaných osôb.

Vo všetkých ostatných prípadoch (drony s identifikačným štítkom triedy 3, 4, 5 alebo 6 značiek alebo súkromne postavené a ťažšie ako 250 g) musíč zaistiť, aby sa v rozsahu prevádzky nenachádzali nezúčastnené osoby. (článok 4 ods. 1 písm. C) a UAS.OPEN.040 nariadenia EÚ 2019/947)

Ako vysoko môžem lietať s dronom?

Tvoja maximálna výška letu je zvyčajne 120 m od zemského povrchu. Ak potrebuješ preletieť prekážku vyššiu ako 120 m, môžete preletieť až 15 metrov nad výškou prekážky, ale iba ak to máš výslovne povolené od majiteľa prekážky. V takom prípade môžeš letieť do vodorovnej vzdialenosti 50 metrov od prekážky.

Ak lietaš v kopcovitom prostredí, výška drona nad povrchom Zeme by mala byť v šedej zóne na obrázku nižšie: dron musíš udržiavať do 120 m od najbližšieho bodu terénu. To znamená, že môžu existovať podmienky, napríklad na vrchole kopca, kde aj keď budeš svoj dron držať 120 m od bočnej strany kopca, skutočne letíš vo vzdialenosti vyššej ako 120 m nad dnom údolia. Takže pokiaľ drona držíš do 120 m od ramena kopca (ako v šedej oblasti na obrázku nižšie), tvoj let je legálny. (príloha časť A nariadenia EÚ 2019/947)

Ako vysoko možem s dronom lietať
Ako vysoko možem s dronom lietať / Zdroj: easa.europa.eu

Môžem lietať so svojím modelom?

Modelári majú nasledujúce možnosti vykonávania svojej činnosti:

 • Môžu pôsobiť ako členovia modelového klubu alebo združenia, ktoré dostali od príslušného orgánu povolenie v zmysle článku 16 nariadenia o UAS. V takom prípade by mali dodržiavať postupy modelového klubu alebo asociácie v súlade s povolením.
 • Ak sa osoba nechce stať členom klubu alebo zväzu, môže využiť špeciálne zemepisné zóny vymedzené členskými štátmi EASA, kde sú drony a modely lietadiel vyňaté z určitých technických požiadaviek a / alebo ak sú rozšírené prevádzkové obmedzenia vrátane obmedzenia hmotnosti alebo výšky.
 •  Modely sa môžu nakoniec prevádzkovať v podkategórii A3.

Jazykové okienko pojmov

UAS/UA – bezpilotný letecký systém
zhromaždenia ľudí – sú zhromaždenia, kde ľudia stoja tak nahusto, že sa jednotlivé osoby nemôžu pohybovať
VLOS – prevádzka s priamym vizuálnym kontaktom
MTOM – maximálna vzletová hmotnosť bezpilotného lietadla vrátane užitočného zaťaženia a paliva
nezúčastnené osoby – sú osoby, ktoré sa nezúčastňujú na prevádzke UAS, alebo osoby, ktorým nie sú známe pokyny a bezpečnostné opatrenia prevádzkovateľa UAS

Zdroj: Pravidlá a postup pri prevádzke bezpilotných lietadiel

Kurátor: Petrem
3/5 - (42 hodnotení)
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články