júl 2019

Ako lietať s dronom na komerčné účely

2019-08-04T09:30:04+02:0021 júla, 2019|Vzdelávanie|

Ako profesionálny používateľ drona (bezpilotného lietadla) musíš vedieť, že používanie drona v spojení s obchodnou činnosťou je povolené v mnohých európskych krajinách, no za veľmi prísnych podmienok. Vo väčšine krajín budeš pred začatím akejkoľvek prevádzky potrebovať rôzne povolenia/licencie od úradu pre letectvo. U nás od dopravného úradu. Okrem toho môže dôležitú úlohu zohrávať aj ochrana súkromia a osobných údajov a musíš dodržiavať súvisiace európske a národné pravidlá. Zdroj foto: Kickstarter, Relife Preto je tvojou zodpovednosťou informovať sa o miestnych pravidlách, na ktoré sa budú vzťahovať tvoje činnosti s dronom. Najdôležitejšie pravidlá, o ktorých by si ako profesionálny používateľ mal vedieť Veľký počet úradov pre letectvo zostavilo nové právne predpisy v oblasti leteckej bezpečnosti, ktorými sa upravuje používanie dronov v ich vnútroštátnom vzdušnom priestore. Ako profesionálny prevádzkovateľ drona máš zákonnú povinnosť dodržiavať príslušné miestné pravidlá v oblasti bezpečnosti a prevádzky tak, aby si nenarúšal leteckú bezpečnosť, neohrozoval [...]

Ako lietať s dronom na súkromné účely

2019-09-29T13:42:56+02:0021 júla, 2019|Vzdelávanie|

Všetky aktuálne informácie o základných požiadavkách a zákonoch a právnych predpisoch týkajúcich sa dronov (bezpilotných lietadiel), ktoré platia v EÚ, Nórsku a Švajčiarsku. Používanie dronov (bezpilotných lietadiel) na rekreačné účely je povolené vo väčšine európskych krajín bez osobitného povolenia leteckých úradov. Povolené používanie však neznamená, že môžeš lietať na bezpilotnom lietadle bez akýchkoľvek obmedzení. Zdroj foto: Kickstarter, Relife Je niekoľko dôležitých pravidiel, ktoré musíš pochopiť a dodržiavať. Drony sa v mnohých členských štátoch predávajú s informačným letákom, v ktorom sú zhrnuté hlavné pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pozorne si ich prečítaj! Hoci na európskej úrovni sa aktuálne pripravuje spoločný regulačný rámec v oblasti letectva, mal by si vedieť, že platné pravidlá a predpisy sa v jednotlivých krajinách zatiaľ líšia. Najdôležitejšie pravidlá, o ktorých je dobré vedieť Vo väčšine európskych krajín sa nedávno stanovili osobitné pravidlá leteckej bezpečnosti a prevádzky, ktorými sa upravuje používanie bezpilotných [...]