16.5 C
Bratislava

Naučia ťa rozumieť peniazom – Finančná gramotnosť pre školy

- Reklama -

Znalosti, zručnosti a skúsenosti vo svete financií.

Vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti sa venuje veľa pozornosti. Inšitúcii a projektov vzniklo veľa. Vedeli ste, že dlhodobo sa tejto oblasti na Slovensku venuje vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA Slovensko)?

Práve vzdelávaci program Ja a peniaze bol vytvorili v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Je pravidelne odporúčaný aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch.

Finančná gramotnosť Slovensko
PISA testovanie – Finančná gramotnosť na Slovensku / Zdroj: Relife.sk

Finančá gramotnosť na škole

Učiteľom 1. stupňa základných škôl ponúka organizácia možnosť vzdelávať žiakov v oblasti finančnej gramotnosti formou zážitkového učenia. Žiaci sa naučia orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvoja si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

Poviete si super, ale prečo to nie je na našej škole? Každá škola má teraz možnosť zapojiť sa do programu dobrovoľne. Zapojená škola môže potom poslať učiteľa na školenie. Ten bude riadne vyškolený organizáciou JA Slovensko. Takúto možnosť absolvovať vdelávanie je žiadúce. Kontinuálne inovačné vzdelávanie je ideálny spôsob ako sa vzdelávať počas celého obdobia učiteľského povolania.

A to, že je ich vzdelávanie úspešné svedčia aj výsledky.

Výsledky testovania žiakov

74% stredoškolákov uspelo vo výstupnom testovaní na finančnú gramotnosť (Test na finančnú gramotnosť sa považuje za úspešný po dosiahnutí hranice min. 75 %). Pri vstupnom testovaní to bolo 13% stredoškolákov. Viac ako polovica žiakov zo základných škôl, ktoré sa zapojili do vzdelávacieho programu zvládlo výstupné testovanie a to aj napriek tomu, že ich pri stupnom testovaní uspeli len 3%.
/ Zdroj údajov: Viac ako peniaze, Ja a peniaze

„Finančná gramotnosť je oblasť, ktorú by sme si mali rozvíjať neustále. Obzvlášť to platí pre žiakov základných a stredných škôl. Ak už v škole majú prístup ku kvalitnému a zmysluplnému vzdelávaniu, lepšie porozumejú všetkým základným princípom finančnej gramotnosti. Neskôr, v produktívnom veku, tak budú mať veľkú výhodu a menej starostí. Aj dnešná doba nám ukazuje, že správať sa zodpovedne a pochopiť základné princípy finančnej gramotnosti je pre jedinca veľmi dôležité. Tomu sa už 8 rokov venujeme v programe Viac ako peniaze, kde vzdelávame aj učiteľov, ktorí so žiakmi ďalej pracujú. Okrem pravidelne aktualizovanej online učebnice, majú k dispozícii aj prístup k databáze viac ako 300 rôznych aktivít a možnosť spolupracovať s odborníkmi z praxe. Peter Kalčevský, programový riaditeľ Junior Achievement Slovensko.

Učitelia, ktorí majú záujem vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti a zapojiť sa do vzdelávacieho programu Ja a peniaze alebo Viac ako peniaze majú jedinečnú príležitosť učiť svojich žiakov finančnú gramotnosť zážitkovým spôsobom.

Organizácia poskytne učiteľom komplexné vzdelávanie a metodický tréning v danom programe. JA Slovensko poskytuje vzdelávanie na základe akreditácie vydanej MŠVVaŠ SR.

Zdroj: relife, jaslovensko
4.9/5 - (9 hodnotení)
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články