13.9 C
Bratislava

Kamaráti im spočiatku neverili, teraz chce byť každí súčasťou tímu

- Reklama -

Na 22. ročníku JA Veľtrhu podnikateľských talentov 2017, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, boli v Košiciach ocenené najlepšie študentské firmy. JA Firma Assum (Košice, Gymnázium, Poštová 1) na celoslovenskej súťaži, ktorú každý rok organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, získala množstvo ocenení. JA Firma Assum postupuje do TOP Finále JA Firiem (11. máj, Bratislava). Ocenenie TOP tím Aplikovanej ekonómie – je ocenením Tvorivosti, Odvahy a Podnikavosti študentov zapojených do vzdelávacieho programu JA Aplikovaná ekonómia. JA Slovensko toto ocenenie udeľuje každoročne študentskej firme na základe výsledkov jej celoročnej práce, účasti a umiestnení na súťažiach, tvorivého a inovatívneho prístupu pri riadení firmy. Víťaz z TOP Finále postupuje na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition v Bruseli.

Študenti z JA Firmy Assum okrem postupu do TOP Finále získaly 1.miesto v kategórií Google Digitálna garáž, 2.miesto v kategórií MARPEX Úžitkový produkt, 1.miesto v kategórií S&T Marketingová prezentácia a 2. miesto v kategórií AT&T Manažérsky tím.

Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programov JA Aplikovaná ekonómiaJA Podnikanie v cestovnom ruchu II.

V tejto fáze výučby si študenti zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu JA Firma veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Vyspovedali sme Prezidenta JA Firmy Assum Lukáša Tabáka.

Ľudia kávu milujú. Spotreba kávy každoročne stúpa. Ako vás napadlo, alebo čo vás viedlo k výrobe kávového produktu v tejto forme?
Zistili sme,  že Slováci patria na 6. miesto v spotrebe kávy a taktiež sme chceli ľudom ušetriť čas, peniaze a preto sme sa rozhodli ukázať ľuďom nový spôsob konzumácie kávy.

JA Firma Assum

Určite sa vás pýtalo okolie na Váš nápad a činnosť v JA Firme. Ako reagovali rodičia a kamaráti realizovať podnikateľský nápad priamo na škole?
Rodičia nás v tomto projekte jednoznačne podporujú. Kamaráti tomu spočiatku neverili na 100% no v súčasnosti chce byť každí súčasťou nášho tímu.

Aké skúsenosti ste získali a čo vám priniesla účasť JA Firmy Assum na veľtrhu?
Naša firma nám dovolila reálne nazrieť do sveta podnikania. Naučila nas komunikácii, účinnejšieho marketingu ale aj spolupráci v tíme no uvedomujeme si, že stále sme na začiatku našej cesty. Účasť na veľtrhu nás utvrdila v tom, že sme na správnej ceste k splneniu našich ambícii. Uvedomujeme si, že naše ambície sú vysoké, no iba neustálym zdokonaľovaním vo všetkých smeroch podnikania môžeme tieto ambície naplniť.

Akú úlohu zohrával v JA Firme učiteľ?
V našej JA firme hrá učiteľ veľmi dôležitú rolu. Bez nej by sme určite neboli tam kde sme dnes . Pomáha nám svojimi skúsenosťami a prehľadom z oblasti podnikania. Usmerňuje nás, motivuje a zároveň aj brzdí pred našimi zbrklými rozhodnutiami.

Končí vaše podnikanie po skončení školského roka alebo uvažujete sa posunúť s nápadom ďalej?
Väčšina týchto JA firiem končí po skončení školského roku. My sme presvedčení, že náš produkt ma oveľa väčšiu životnosť ako jeden školský rok. Bolo by na škodu zahodiť takto rozpracovaný projekt a preto určite chceme s naším produktom pokračovať.

Spýtali sme sa aj pani učiteľky Evi Wolfovej ako vníma účasť študentov na súťažiach. V čom vidíte ich posun či zmenu v porovnaní iných študentov, ktorí nie sú súčasťou podobných projektov?
Prínos tohto projektu/súťaže pre študentov je obrovský. Naučia sa lepšie komunikovať a jednať s rôznym typom ľudí. Prostredníctvom projektu sa dotknú reálnych situácii a problémov, ktoré sú nútení riešiť. Študentom sa rozvíjajú tzv. soft skills, musia pracovať v tíme, či viesť tím. Najväčší prínos vidím však v tom, že študenti sú nútený prijať zodpovednosť za svoje konanie, pozíciu a študentskú firmu ako takú, že si uvedomia, že od ich práce závisí práca iného človeka, kolegu.

Mojim cieľom je, aby si behom roka uvedomili, že ako ich firma a podnikanie dopadne závisí len od nich, že problém je len iné pomenovanie pre výzvu a hranice a obmedzenia si určujú len oni sami.

 

- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články