22.8 C
Bratislava

Prečo je podnikavosť zručnosťou budúcnosti?

- Reklama -

Približne polovicu stredoškolákov láka podnikanie, no na Slovensku sa v porovnaní s Českou republikou v oveľa väčšej miere obávajú neúspechu. Ak mali počas štúdia možnosť vytvoriť a prezentovať vlastný podnikateľský projekt, chuť do podnikania výrazne narástla. Aj také sú zistenia dvoch rozsiahlych prieskumov, ktoré boli realizované v rámci projektu SEED (Akcelerácia vzdelávania v podnikavosti so sociálnym dopadom v rámci OVP), zameraného na podporu a rozvoj podnikavosti medzi stredoškolákmi na Slovensku a v Českej republike.

Prieskum „Stredoškoláci a podnikanie“ sa zameral na to, ako stredoškoláci vo veku 15 – 20 rokov vnímajú podnikanie, či majú chuť podnikať, aké majú obavy a čo by ich k podnikaniu mohlo motivovať. Väčšina žiakov má vo svojom okolí niekoho, kto podniká. Práve to ich najviac motivuje k záujmu o rôzne podnikateľské nápady, marketing, PR, predaj a manažment. Hoci mnohí stredoškoláci nemajú skúsenosti s prezentovaním vlastného podnikateľského zámeru, väčšiu chuť začať podnikať mali tí, ktorí mali na strednej škole možnosť pracovať na projektoch typu „študentská firma“, ktoré ponúka aj JA Slovensko v rámci Aplikovanej ekonómie.

Innovation Camp pre stredoškolákov
Innovation Camp pre stredoškolákov / Zdroj: JA Slovensko, n. o.

Prieskum „Podpora podnikavosti v rámci odborného vzdelávania a prípravy“ bol realizovaný medzi učiteľmi a ďalšími aktérmi pôsobiacimi vo vzdelávaní. Zameral sa na to, ako sa rôzne organizácie venujú podpore podnikavosti, s kým spolupracujú a aké oblasti rozvoja podnikavosti sú pre nich prioritné. Z prieskum vyplynulo, že najväčšiu prekážku predstavujú absentujúca spolupráca s praxou, nedostatočná metodická podpora a chýbajúca skúsenosť samotných pedagógov s podnikaním.

Rozvoj podnikavosti je kľúčový nielen v biznise

Rozvoj podnikavosti už od útleho veku je zásadným faktorom pre úspech v kariére a v živote všeobecne. Podľa európskeho rámca EntreComp je podnikavosť schopnosť prispôsobovať sa rýchlo sa meniacim podmienkam. Podnikavý človek tréningom získava schopnosť vnímať problémy vo svojom okolí ako príležitosti, identifikovať zdroje na ich riešenie a potom konať. Priniesť tak riešenie a ponúknuť ho aj ostatným. Táto schopnosť je užitočná po celý život, a to nielen v biznise, ale aj v osobnom, sociálnom a pracovnom živote. Umožňuje nám riešiť problémy, využívať nové príležitosti a myšlienky a z týchto potom tvoriť hodnoty pre iných.

Rozvoj podnikavosti vďaka vzdelávacím programom JA Slovensko
Rozvoj podnikavosti vďaka vzdelávacím programom JA Slovensko / Zdroj: JA Slovensko, n. o.

V rámci projektu SEED, boli s podporou programu ERASMUS+ v spolupráci Junior Achievement Slovensko, Impact Nation Institute a českým partnerom Nadační fond pro vzdelávaní a podnikaní realizované aj ďalšie aktivity.  V rámci celodenného podujatia I.N.I. Innovation Camp sa napríklad konala beseda „Podnikavosť – zručnosť budúcnosti?“ za účasti hostí zo Slovenska a Česka. Odborníci na vzdelávanie odporúčajú pre rozvoj podnikavosti realizovať niekoľko opatrení, ktoré je možné zaviesť prakticky hneď. V prvom rade je potrebné už od útleho veku objasňovať samotný pojem podnikavosť, ktorý je často zamieňaný s podnikateľstvom. Jedným zo spôsobov podpory podnikavosti je vytváranie študentských samospráv a zapájanie študentov a absolventov do chodu školy.

Beseda o podnikavosti
Beseda o podnikavosti / Zdroj: JA Slovensko, n. o.

Bližší popis jednotlivých odporúčaní je uvedený v súhrnnej správe Podnikavosť v rámci odborného vzdelávania a praxe. Správa mapuje súčasný stav rozvoja podnikavosti v rámci OVP na Slovensku a v Čechách.

Zdroj: tlačová správa jaslovensko.sk, Kurátor: Peter Miškus
4.9/5 - (9 hodnotení)
- Reklama -

Ak si našiel/a v článku chybu alebo máš pripomienky, daj nám prosím vedieť na media@relife.sk

Najčítanejšie

- Reklama -

Súvisiace články